Peper 3: Squat

  • Ga op één been staan, ga zitten en sta weer op.
  • 10 tot 15 keer. Wissel dan om van been
  • 30 seconden rust
  • 2 tot 4 series     

Let op bij het uitvoeren voor deze oefening: zorg dat de borst vooruit is en de knieën boven de voeten blijven staan. de knieën niet overstrekken. Blijf binnen de pijngrens.