atletiek.jpg

Sport- en beweegaanbieder

Het verenigingsleven heeft een verbindende werking

Sport- en beweegaanbieders hebben een belangrijke positie in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zij krijgen inwoners in beweging én houden ze in beweging. Het verenigingsleven is dan ook heel waardevol. Niet alleen voor de sport zelf, maar ook voor het sociale aspect. Het welzijn van mensen hangt namelijk samen met de betrokkenheid bij een vereniging: wie betrokken is bij een vereniging is tevredener met diens sociale leven.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het verenigingsleven. Het zijn mensen die een zinvolle bijdrage willen leveren aan een vereniging en daarmee aan de maatschappij. SenW helpt graag een handje om de taak als vrijwilliger bij een vereniging lichter te maken, want de functie van een vrijwilliger is al zwaar genoeg.

Bij SenW hebben we ervaring met het opzetten van projecten rondom ledenwerving en promotie. We ondersteunen je daarin graag. 

Ledenwerving & promotie
Ledenwerving & promotie
Subsidies
Subsidies
Sportloket
Sportloket
Teamfit
Teamfit
Gezonde jeugd, gezonde toekomst
Gezonde jeugd, gezonde toekomst
  
Heb je andere vragen? Neem contact met ons op. We denken graag met je mee of leggen de verbinding met de desbetreffende partij, zoals bijvoorbeeld de gemeente.

Buurtsportcoach Dennis

Buurtsportcoach Dennis

E-mail: dennis.boele@senw-br.nl 

Telefoon: 06 28 05 77 17