Uniek sporten

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten

De Buurtsportcoaches vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen en plezier heeft in bewegen, van jong tot oud en wel of geen beperking. Sport en Welzijn is aangesloten bij het regioteam aangepast sporten Midden-Holland. Dit team zet zich in om de drempel voor aangepast sporten en bewegen te verlagen.

PHOTO-2024-06-05-15-35-19.jpg

Ben jij benieuwd naar het aanbod voor in de regio? Kijk op het Uniek Sporten platform, dit is een online platform dat helpt in het vinden van beweegaanbod en dat meer informatie biedt bij vragen over financiën, hulpmiddelen, vervoer en het zoeken van een maatje.

Mocht je hulp zoeken voor het aanvragen van hulpmiddelen in het aangepast sporten is een Handreiking sporthulpmiddelen wellicht van belang. Op de pagina 22 t/m 30 gaat dit specifiek over de bekostiging van hulpmiddelen voor sport vanuit de WMO.

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft onderzoek laten doen naar de sociaaleconomische waarde van sport en bewegen voor iemand met een verstandelijke beperking. In het onderzoek is gekeken naar de gezondheidswinst, sociale effecten en effecten op de arbeidsmarkt. Deze Infographic geeft een overzicht van de belangrijkste conclusies.

Klik hier voor Uniek sporten!

Ben jij een sport- of beweegaanbieder en wil jij meer informatie over de mogelijkheden om jouw sport inclusief te maken voor iedereen? Neem contact op met Buurtsportcoach Lisette.

Buurtsportcoach Lisette

Buurtsportcoach Lisette

E-mail: lisette.verleun@senw-br.nl

Telefoon: 06 52 18 93 24