Ondersteuningsfonds

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te bewegen. 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk biedt (tijdelijke) financiële hulp aan haar inwoners. Zo ook op sport- en beweeggebied. Dit geldt zowel voor contributiekosten, als voor materialen. 

Elke inwoner van Bodegraven-Reeuwijk kan jaarlijks een aanvraag indienen. Deze aanvraag wordt goed- of afgekeurd door Ferm Werk. Dit kan enkele weken in beslag nemen. Het is mogelijk dat Ferm Werk óf het Sociaal Team contact opneemt voor meer informatie of voor het bieden van ondersteuning. 

Hoe verloopt de beoordeling van uw aanvraag bij het ondersteuningsfonds?

Bij iedere aanvraag wordt eerst gekeken of er geen andere mogelijkheden zijn zoals bijvoorbeeld: Bijzondere Bijstand, Individuele Inkomenstoeslag of de Collectieve Ziektekostenverzekering. Iedere aanvraag wordt individueel bekeken door een onafhankelijk team, dat kijkt naar persoonlijke omstandigheden en inkomenssituatie.

De aanvraag moet ingediend worden vóórdat de kosten gemaakt worden of tot uiterlijk 1 maand nadat de kosten bekend zijn; dit is meestal het moment waarop de rekening is ontvangen. Achteraf kan Ferm Werk namelijk niet meer goed beoordelen of er recht is op een vergoeding.

Klik hier voor het aanvraagformulier